изграждане на шахта и канализация

изграждане на шахта и канализация

Фирмата изгражда шахти и канализация.