«а ёнал 09 - фирма за почистване, –»ќ«, опасни отпадъци

ёнал 09 ≈ќќƒ е създадена през 2009 година и е специализирана в отпушване на канали, почистване на септични €ми, почистване на каломаслоуловители на индустриално измиване.

‘ирмата разполага с всички разрешителни от –»ќ« за извозване и депониране на опасни отпадъци.

‘ирмата разполага със специализирана техника за отпушване на канали и почистване на септични €ми.

‘ирмата разползага с екипи в —офи€, Ѕотевград, ¬раца, както и извършва поръчки с възможност за бързо реагиране още в ѕловдив, ѕравец, ≈трополе, ћонтана.