Техника за отпушване и почистване на канали

Фирмата разполага с техника за отпушване и почистване на канали, почистване на септични ями, каломаслоуловители, мазноуловители и пречиствателни станций. Камионите притежават ADR клас за извозване на опасни товари и почистване на басейни с опасни отпадъци.Разполагаме с най модерната специализирана техника за видеодиагностика на канали.