Attention!
www.unal09.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Отпушване на канали, отпушване ями, отводняване, транспортиране опасни отпадъци

Техника за отпушване и почистване на канали

Фирмата разполага с техника за отпушване и почистване на канали, почистване на септични ями, каломаслоуловители, мазноуловители и пречиствателни станций. Камионите притежават ADR клас за извозване на опасни товари и почистване на басейни с опасни отпадъци.Разполагаме с най модерната специализирана техника за видеодиагностика на канали.

 Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт