Видео диагностика на канали, видеодиагностика на канали

причини за запушване на каналите

Видео диагностиката установява причината за честите запушвания - това може да са проникнали корени, счупвания, пропадания и разместване на каналите.

Видеодиагностиката констатира потенциални и ефективни запушвания, наличие на размествания и счупвания, наличие на корени в канали.

Ведеодиагностиката се осъществява с помощта на камера робот с въртяща глава на 360 градуса, която заснема  канала и сградните отклонения.След извършване на видеодиагностиката се изготвя констативен протокол, в който е описана подробна информация за състоянието на канала (Причини за възникналата авария, проблемни възли в канала, сградни отклонения, наклон и овалност на канала).Цялата информация се съхранява и предоставя на хартиен и магнитен носител.