Размразяване при строеж, на кофраж и преди наливане на бетон

Размразяване с гореща вода основата преди наливане на бетон. Процесът се извършва зимата и предотвратява загуба на якост на конструкцията. Размразяването преди наливане на бетон се препоръва винаги при работа на външна температура под -5C.

Размразяване, размразяване на кофраж, размразяване преди наливане на бетон, размразяване при строеж

Размразяване на кофраж, размразяване преди наливане на бетон, размразяване при строеж