ВиК услуги, В и К услуги

ВиК услуги по изграждане и ремонт на В и К съотъжения след запушване, отводняване и почистване.