Ремонт и изграждане и канализация

изграждане на шахта и канализация

Ремонт на канализация, Изграждане на канализационни съоръжения за битови и промишлени нужди. изграждане на шахти, отоци и други