Attention!
www.unal09.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Отпушване на канали, отпушване ями, отводняване, транспортиране опасни отпадъци

Видео диагностика на канали, видеодиагностика на канали

причини за запушване на каналите

Видео диагностиката установява причината за честите запушвания - това може да са проникнали корени, счупвания, пропадания и разместване на каналите.

Видеодиагностиката констатира потенциални и ефективни запушвания, наличие на размествания и счупвания, наличие на корени в канали.

Ведеодиагностиката се осъществява с помощта на камера робот с въртяща глава на 360 градуса, която заснема  канала и сградните отклонения.След извършване на видеодиагностиката се изготвя констативен протокол, в който е описана подробна информация за състоянието на канала (Причини за възникналата авария, проблемни възли в канала, сградни отклонения, наклон и овалност на канала).Цялата информация се съхранява и предоставя на хартиен и магнитен носител.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт