Attention!
www.unal09.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Отпушване на канали, отпушване ями, отводняване, транспортиране опасни отпадъци

Транспортиране на опасни отпадъци, извозване на отпадъци

Транспортирането на опасни отпадъци се регламентира с необходимите разрешителни от РИОСВ. Транспортирането се извършва  със специализирани автомобили за транспортиране на отпадъци притежаващи необходимия ADR клас.

Юнал 09 притежава всички необходими разрешителни и техника за извозване и транпортиране на опасни отпадъци от цялата страна.

Всяко производствено предприятие, завод, автосервиз, автомивка и др. притежават утайтелни шахти или басейни за събиране на замърсени води опасни за околната среда.Опасният отпадък трябва периодично да бъде транспортиран и депониран на определените за тази цел депа.

Юнал 09 извършва тези услуги на достъпни цени.

Опазване на околната среда е преоритет № 1 на XXI век и фирма Юнал 09. Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт