Attention!
www.unal09.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Отпушване на канали, отпушване ями, отводняване, транспортиране опасни отпадъци

почистване на производствени басейни от маслени утайки

почистване на басейн от маслени утайки

Почистване на производствени басейни от маслени утайки.

Производствените басейни са съоръжения за пречистване на оборотните води и отделяне на маслени и други наноси от водата. Периодично се налага почистване на самото съоръжение, което се състои от засмукване на отпадъка,транспортиране, депониране на опасния отпадък и измиване под високо налягане.

Почистване на резервоари от петролни продукти.

Почистване на каломаслоуловители на бензиностанции и автомивки.

 Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт